چشم انداز برند پروما

برند پروما مفتخر است که تنها بخشی از  فعالیت های گروه خود را در راستای تلاش برای رونق بخشیدن به اقتصاد،صنعت و اشتغالزایی برای جوانان برومند این مرز و بوم ارائه نموده است.

افزایش جایگاه های سوخت با برند پروما در اولویت کار این شرکت بوده و مفتخر است که بگوید جایگا های سوخت این شرکت در اکثر شهر های این مرز و بوم در حال ساخت و بهره برداری میباشد.

امروزه پروما مفتخر است به اینکه تمامی فعالیت ها از مرحله طراحی،ساخت، راه اندازی و در نهایت مدیریت جایگاه های سوخت بدست توانمند متخصصین،مهندسین و جوانان غیور ایران زمین صورت گرفته است.