ایمنی و بیمه

خدمات مشاوره ای در رابطه با سرویس و نگهداری دوره ای تاسیسات جایگاه اعم از تجهیزات:

مکانیکال و الکترونیکال

کالیبراسیون کلیه،تجهیزات بصورت رایگان

سرویس ابزار دقیق و پایش و مونیتورینگ عملکرد تجهیزات

پشتیبانی در تعمیر و تعویظ و نگهداری کلیه تجهیزات و قطعات برقی مکانیکی و لوله کشی جایگاه

طبق توافقات به عمل آمده فی‌ ما بین نمایندگان بیمه ها و شرکت پارس مشکین فام فراز ضمن تخصیص بیمه‌نامه در رشته‌های آتش‌سوزی، مسئولیت‌مدنی کارفرما در قبال اشخاص حقیقی و اشخاص ثالث (ویژه جایگاه داران) که به صورت آفر شرکت پارس مشکین فام فراز می‌باشد

لازم به توضیح است که صدور انواع بیمه نامه‌ها در رشته‌های مختلف (ثالث و بدنه خودرو، عمر و درمان و…) مشمول شرایط ویژه می‌گردد، که افراد می‌توانند با معرفی‌نامه شرکت مذکور از شرایط فوق بهرمند شوند.

انواع پوشش بیمه ای برای جایگاه

بیمه آتش سوزی

بیمه حوادث غیر مترقبه نظیر زلزله، سیل، …

بیمه سرقت

انواع پوشش بیمه شغلی برای مالک / بهره بردار جایگاه

مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت صاحبان جایگاه در قبال اشخاص ثالث

بیمه تکمیلی کارکنان

انواع پوشش بیمه شخصی برای مالک / بهره بردار جایگاه

بیمه های عمر و حوادث

بیمه سفر

بیمه خودرو