اعطای مجوز، مشاوره، تسهیلات به سازنده و در اختیار گرفتن امتیاز فروش فرآورده های نفتی توسط برند پروما :
برند پروما در نظر دارد تا مشارکت در ساخت را به نحوه دیگری ادامه دهد.
در این فاز مشارکت، اقدام به نظارت می‌نماید که شامل اعطای مجوز احداث و تسهیلات به یک موسس جایگاه سوخت رسانی است.
در این اقدامات موسس می‌تواند از برند پروما مشاوره های لازم را بگیرد و به تاسیس جایگاه بپردازد که بدین صورت تحت برند پروما قرار
خواهد گرفت و امتیاز تهیه و توزیع فرآورده های نفتی جایگاه به عهده برند پروما می‌باشد و نظارت لازمه را انجام می‌دهد.


مشارکت در ساخت جایگاه توسط برند پروما:
 این برند در نظر دارد برای تاسیس جایگاه های جدید به مشارکت با اشخاص حقیقی بپردازد.
بدین گونه زمین توسط یک شخص حقیقی تهیه و ارزیابی می‌گردد و زمین برای تاسیس جایگاه سوخت رسانی در اختیار برند قرار خواهد گرفت.
سپس توسط برند پروما اقدامات لازم جهت تجهیز و تاسیس جایگاه فوق صورت می‌پذیرد.
 لازم الذکر است که تمامی مراحل قانونی تاسیس و تجهیز کردن جایگاه به عهده برند بوده و مشارکت در مالکیت جایگاه سوخت رسانی صورت خواهد گرفت.


خرید زمین و احداث جایگاه توسط برند پروما :
برند پروما در نظر دارد در فازهای مختلف اقدام به تاسیس جایگاه های سوخت گیری نماید.
در یکی از این اهداف مالکیت تام یک جایگاه را به عهده خواهد گرفت.
بدین صورت که زمین جایگاه مورد نظر را شناسایی و اقدام به خرید آن کرده و تمامی مراحل احداث و بهره برداری را عهده دار می باشد.
بعد از خریداری زمین و پیمودن تمامی مراحل اداری و اخذ مجوز برای تاسیس یک جایگاه سوخت گیری شروع به تجهیز کردن آن با
خریداری و تهیه تجهیزات برای راه اندازی می‌نماید و برند پروما مالک تام الاختیار این جایگاه تاسیس شده می‌گردد.