جایگاه اسلامشهر(پروما) بزرگراه آیت اله سعیدی نرسیده به میدان نماز اسلامشهر بنزین 90000 اسلامشهر خصوصی  
سوپر 45000  
- -  
جایگاه امام رضا (ع) بزرگراه آیت اله سعیدی نرسیده به میدان نماز اسلامشهر بلوار الغدیر بنزین 90000 اسلامشهر خصوصی  
سوپر 45000  
- -  
جایگاه فتحعلی دماوند-بلوار آیت اله خامنه ای بعد از پلیس راه بنزین 90000 دماوند خصوصی  
سوپر 45000  
- -  
جایگاه آبسرد دماوند-بلوار آیت اله خامنه ای بعد از پلیس راه بنزین 90000 دماوند خصوصی  
سوپر 45000  
- -  
جایگاه دماوند دماوند-بلوار آیت اله خامنه ای نرسیده به پلیس راه بنزین 90000 دماوند خصوصی  
سوپر 45000  
نفتگاز 90000  
جایگاه 255 نیاوران تهران -نیاوران بعد از چهار راه یاسر اول کوچه مینا بنزین 135000 تهران خصوصی  
سوپر 45000  
   
پارس آباد ( پروما) پارس آباد مغان خیابان شهید بهشتی جنوبی بنزین 90000 اردبیل خصوصی  
پارس آباد(ورزند) پارس آباد مغان بنزین-CNG   اردبیل خصوصی  
جایگاه 118 مشهد مشهد-بلوار طوس نبش طوس 35 روبروی پارک پردیس بنزین   مشهد مقدس خصوصی  
CNG    
جایگاه 140 مشهد مشهد- کمربندی بعد از فلکه حسین فهمیده  نبش چراغچی بنزین    مشهد مقدس خصوصی  
سوپر    
جایگاه 151 مشهد مشهد -بزرگراه میثاق مابین میثاق 21و23 بنزین    مشهد مقدس خصوصی  
     
             
جایگاه شریعتی در محله دزاشیب - حکمت تهران و خیابان شریعتی، بین پروین و واعظی بنزین   تهران خصوصی  
سوپر    
جایگاه 118 ایران خودرو در محله باقر شهر بنزین   تهران خصوصی  
سوپر