نام جایگاه

آدرس

نوع فرآورده

ظرفیت 

نام شهر

مالک/مالکین

 

جایگاه 237شریعتی(پروما)

تهران -خیابان شریعتی نرسیده به میدان تجریش

بنزین

45000

تهران

خصوصی

 

سوپر

45000

 

جایگاه اسلامشهر(پروما)

بزرگراه آیت اله سعیدی نرسیده به میدان نماز اسلامشهر

بنزین

90000

اسلامشهر

خصوصی

 

سوپر

45000

 

-

-

 

جایگاه دماوند

دماوند-بلوار آیت اله خامنه ای نرسیده به پلیس راه

بنزین

90000

دماوند

خصوصی

 

سوپر

45000

 

نفتگاز

90000

 

جایگاه 255 نیاوران

تهران -نیاوران بعد از چهار راه یاسر اول کوچه مینا

بنزین

135000

تهران

خصوصی

 

سوپر

45000

 

 

 

پارس آباد ( پروما)

پارس آباد مغان خیابان شهید بهشتی جنوبی

بنزین

90000

اردبیل

خصوصی

 

پارس آباد(ورزند)

پارس آباد مغان

بنزین-CNG

 

اردبیل

خصوصی

 

جایگاه 118 مشهد

مشهد-بلوار طوس نبش طوس 35 روبروی پارک پردیس

بنزین

 

مشهد مقدس

خصوصی

 

CNG

 

 

جایگاه 140 مشهد

مشهد- کمربندی بعد از فلکه حسین فهمیده  نبش چراغچی

بنزین 

 

مشهد مقدس

خصوصی

 

سوپر

 

 

جایگاه 151 مشهد

مشهد -بزرگراه میثاق مابین میثاق 21و23

بنزین 

 

مشهد مقدس

خصوصی