پروما عمران یک شرکت فنی مهندسی است،این شرکت برای کلیه پروژه های سرمایه ای مجموعه پروما طرح توجیهی(proposal)تهیه نموده و برای موارد توجیه پذیر مکان یابی نموده،برنامه و استراتژی تعریف میکند و تا پایان کار با کنترل و مدیریت پروژه با تیم عملیاتی و مدیریت اجرائی همراهی مینماید.کارشناسی،مشاوره،مکان یابی،ارزیابی فنی و براورد مالی،طراحی،ساخت،اجرا و در نهایت مدیریت مجموعه یعنب یک پکیج کامل با درصد اطمینان خوب از بازدهی بالا با تکیه بر دانش،تجربه و تخصص در سیستم های سرمایه گذاری به واقع یک خدمت و پتانسیل فوق العاه را در اختیار سرمایه گذاران کشور قرار میدهد.سالها تجربه و کسب دانش در  راه اندازی این مرکز دست آورد مدیران و مهندسان گروه پروماست که در حال میتواند آن را با سرمایه گذاران و کارآفرینان عزیز کشور به اشتراک بگذارند.یقینآ حاصل این ترکیب یعنی دانش،تجربه،تخصص و سرمایه ایرانی باز خوردی جز شکوفایی،اشتغالزایی و سربلندی این مرز و بوم ندارد.