منشوراخلاقی گروه  شرکتهای پروما

شرکت پروما ارائه خدمات مناسب به جایگاه دارن را توفیق الهی دانسته و کوشیده است تا در این راستا به نحوی عالی و شایسته برای جایگاه داران عزیز خدمت رسانی نماید.

پرسنل شرکت پروما تمام تلاش خود را در راستای ارائه خدمات بهتر به جایگاه داران و جلوگیری از اتلاف وقت آنها را انجام داده تا بتواند رضایت مندی آنها را جذب نماید .

کارکنان شرکت پروما وظیفه اصلی خود می دانند تا در هر شرایطی ادب و احترام و اخلاق کاری را در برخورد با جایگاه داران محترم رعایت نماید.

پرسنل شرکت پروما وظیفه همکاری و ارائه مشاوره ای مناسب به جایگاه داران را در اولویت اصلی خود قرار می دهند. 
شرکت پروما همواره به پیشنهادات و انتقادات جایگاه داران خود ارج نهاده آن را موجب رشد و ارتقاء و کیفیت خدمات خود می داند.

پرسنل شرکت پروما پاسخگو بودن در تمام ساعت اداری را موجب رشد و پیشرفت شرکت می دانند.